Winkelwagen

De winkelwagen is leeg

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN

Op 2e Pinksterdag zijn wij geopend van 13:00 tot 17:00 

Welkom!

Voor hovenier en tuinliefhebber
Planten groeien in de grond. Ze hebben wortels waarmee ze water en mineralen opnemen uit de grond. De mineralen dienen voor een plant als het basisvoedsel waardoor ze in het blad suikers kunnen aanmaken die op hun beurt weer naar de wortels stromen om ze te kunnen laten groeien. Planten die een tekort hebben aan mineralen verzwakken snel en worden daardoor gevoelig voor allerlei aantastingen. Luizen, insecten en schimmels zijn nu eenmaal van nature rommelopruimers. Een zwakke plant is in hun ogen rommel en worden dus opgeruimd. Een goed gebalanceerde bemesting is dus essentieel voor een gezonde plant. Alle soorten kunstmest bevatten een wettelijk vastgelegd percentage Stikstof (N), Fosfaat (P) en Kalium (K) Dit wordt aangegeven met getallen. Daarnaast bevatten de meeste soorten nog een aantal andere mineralen zoals Magnesium, (Mn) Mangaan (Mg) en zogenaamde sporenelementen Dit zijn kleine hoeveelheden van andere mineralen. Kunstmest is altijd zout. Hoewel planten goed kunnen groeien met kunstmest worden zij vrijwel altijd ziek omdat ze te weinig mineralen bevatten voor gezonde groei (Dit is dus iets anders dan snelle groei) Kwekers hebben kunstmest nodig om rendabel te kunnen telen maar tuinliefhebbers en hoveniers hebben eerder nadeel dan voordeel bij het gebruik. Dit komt ondermeer doordat kunstmest altijd zout is. Daardoor wordt een groot deel van het bodemleven dat noodzakelijk is voor gezonde groei van planten gedood. Als de snelle groei van planten niet nodig is, dan is het beter om organische meststoffen en compost toe te passen in de tuin.

Omdat planten zwak en ziek worden van kunstmest komen er allerlei aantastingen op die vervolgens weer bestreden moeten worden. Dat wordt meestal met chemische middelen gedaan die een negatieve invloed op de plant en het milieu hebben. De meeste problemen met planten kunnen worden voorkomen door te zorgen voor een gezonde en levende bodem. Kortom: Gezonde grond, gezonde plant.

De grond rond planten in de vrije natuur is in de loop der jaren nauwkeurig onderzocht en bodembiologie is verheven tot een grote wetenschap. Van alle suikers die in het blad van planten worden aangemaakt stroomt ongeveer 30% via de wortels regelrecht de grond in. Deze suikers worden benut door allerlei bacteriesoorten in de grond die in ruil daarvoor stoffen aanmaken, mineralen vrijmaken en de wortels verdedigen. Deze bacteriën worden ook wel Rhizobacteriën (Rhizo = wortel) genoemd en zijn zeer nuttig voor de gezondheid van planten. Daarnaast zijn er vele andere soorten schimmels en andere organismen actief in de grond om het de plant naar de zin te maken. Want de plant levert hun voedsel.
De wortels van de meeste planten groeien maar kort en hebben een beperkte opnamecapaciteit. In de natuur worden deze wortels bezet door schimmels die in ruil voor wat suikers uit de wortels zorgen voor de opname van water en mineralen. Omdat deze schimmels dunne draden vormen die vaak dunner zijn dan een bacterie, komen zij op plaatsen in de grond die voor de wortels onbereikbaar zijn. De plant heeft daar enorm veel baat bij. Bovendien nemen zij zoveel ruimte in rond de wortels dat andere schimmels of schadelijke aaltjes niet bij de wortels kunnen komen. Daardoor groeien planten met deze schimmels altijd veel beter, kunnen ze veel beter tegen droogte en zorgen ze ervoor dat de plant veel meer verschillende mineralen kan opnemen. Deze schimmels vormen een aparte groep in het plantenrijk en worden Mycorrhiza genoemd ( Spreek uit: miekorieza). Planten die in een kwekerij worden gekweekt hebben deze belangrijke schimmels bijna nooit aan of in hun wortels omdat ze zijn gekweekt met kunstmest in een zout milieu. Daarom is het verstandig om deze schimmels bij de aanplant mee te geven. Planten met mycorrhiza slaan na aanplant veel sneller aan, gaan direct groeien, bloeien beter, mooier en langer en hebben een veel diepere kleur. Meer informatie over dit onderwerp treft u op www.planthealthcare.eu.

Advies behandeling kuipplanten met Plant Health Care producten
Bomen in bakken zijn voor het voltrekken van hun jaarlijkse groeicyclus geheel aangewezen op de beperkte groeiruimte die de kuip of pot hen biedt. De verschillen met de natuurlijke groeiomstandigheden in de grond zijn groot. Er is voor deze planten geen expansieruimte voor het wortelsysteem, die planten in de volle grond wel hebben. Zij kunnen zich daardoor veel minder aan de omstandigheden aanpassen. De gebrekkige groeiomstandigheden uiten zich vaak door tekorten in het blad, vroege bladval, insecten en schimmelaantastingen en andere tekortkomingen. Bij olijven, vijgen, citrusplanten en andere mediterrane planten uiten de problemen zich bovendien vaak in ijzer of zinkgebrek, waardoor het blad lichtgroen kleurt en de nerven goed zichtbaar zijn.
Door de beperkende ondergrondse omstandigheden is het van groot belang dat bomen in bakken of kuipen op een andere manier verzorgd worden dan dezelfde planten in de volle grond. Hierbij is het vooral van belang dat de conditie en opnamecapaciteit van het wortelmilieu optimaal is. Alle bomen die in kuipen of bakken worden gehouden zijn van nature voor hun voortbestaan afhankelijk van de aanwezigheid van mycorrhiza’s aan het wortelsysteem. Bij bomen in bakken moeten deze mycorrhiza-schimmels bewust worden aangebracht omdat de kans dat deze nuttige schimmels uit zichzelf in de kuipgrond komen erg klein is. Daarnaast is het noodzakelijk dat er een minimale populatie van specifieke bodembacteriën aanwezig is die de wortelgroei en de opname helpen door ondermeer; stikstof te binden, hormonen en antibiotica te produceren en helpen bij het vrij maken van fosfaat. Tot slot komt het de groei en de kwaliteit van de grond ten goede als de bemesting wordt gegeven met een organische meststof. Kunstmest heeft door het hoge zoutgehalte een negatief effect op het noodzakelijke bodemleven in de bakken. Het gebruik van kunstmest op de volle grond heeft minder snel negatieve invloed op het bodemleven omdat de getallen van bodembacteriën daar vele malen groter zijn dan in een kuip.

Om gezonde, stressbestendige en goed groeiende bomen in bakken te houden wordt de onderstaande behandeling aanbevolen
Alle bomen in bakken zijn voor hun gezonde ontwikkeling afhankelijk van Endomycorrhiza. De sporen (zaden) van deze schimmels zijn tot een halve mm groot en hebben een soortelijk gewicht dat lager is dan water. Het is dus onmogelijk om endomycorrhiza sporen via meststoffen of met water aan te gieten. Mycorrhiza-sporen moeten altijd worden aangebracht op plaatsen waar de wortels zijn, of snel zullen zijn. De meest praktische manier van aanbrengen bij bestaande kuipplanten is het injecteren van de sporen met Mycortree injectable universeel tussen en rond de wortels. Bij net geplante of verplantte bomen in bakken is het aan te bevelen om de injectievloeistof in de oude kluit en rondom in de nieuwe grond net buiten de oude kluit te injecteren. Op de gebruiksaanwijzing staat de dosering. Deze is afhankelijk van de kluitmaat. In dit product zitten ook een aantal belangrijke bacteriestammen die de wortelgroei stimuleren en de afweer tegen ziekten verhogen.

Jaarlijks 100 - 200 gram Biovin strooien op de grond in de kuip. Biovin bevat een groot aantal specifieke bodemschimmels en bodembacteriën die bijdragen aan het onderhoud van een ziektewerende grond. Biovin voorkomt ook dat de grond in de kuipen “verslempt”.

Om de populatie van nuttige bacteriën door het jaar stabiel te houden en de groei van mycorrhiza te bevorderen is het te adviseren om elke 3-4 weken Colonize AG in een dosering van 2-2,5 gram op 10 liter water met het gietwater mee te geven.

Bemesting
Als onderhoudsbemesting kunnen jaarlijks een aantal Healthy Start meststoftabletten 12-8-8 in de grond worden gedrukt. De hoeveelheid toe te passen tabletten is afhankelijk van de inhoud van de bak. De toepassing van tabletten is de eenvoudigste manier om bij (exotische) bomen de bemesting door het jaar op peil te houden. Door de ingrediënten in de tabletten in combinatie met de toepassing van mycorrhiza behoren problemen als chlorose (bleekzucht) door zinkgebrek in bijvoorbeeld Olijfbomen, Oleander en Citrus tot het verleden. Als alternatief en aanvulling op de toepassing van de tabletten en bij kuipplanten met een hoge stikstofbehoefte is het aan te bevelen om regelmatig te bemesten met een organische en plantaardige vloeibare meststof. Deze meststof levert een zeer positieve bijdrage aan de kwaliteit van de grond in de kuip en voorziet de planten van alle noodzakelijke mineralen, met inbegrip van Selenium en Siliciumoxide.
Geef elke 3 weken een dosering van 50 ml Organic Plant Feed 6-5-6 met 10 liter gietwater per 100 L kuipinhoud.


Bekijk onze Plant Health Care producten

Contactgegevens

Citytree
Lagendijk 293
2988 AA Ridderkerk
T. 0180 434 965
E. info@citytree.nl
Ga naar boven